"Fiat justitia pereat mundus / Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun." Roma Atasözü

Ayanoğlu Hukuk Bürosu
MÜVEKKİL GİRİŞİ

Bu sayfada size sunulan bilgiler, danıştığınız hususta ve verdiğiniz bilgi ölçüsünde genel hukuki bilgilendirme niteliğindedir. Hukuki yorum, öneri, yönlendirme ve danışmanlık niteliği taşımaz. Bu tür bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti, 1136 sayılı Avukatlık yasası hükümleri ve Türkiye Barolar Birliği Meslek İlkeleri gereği büromuzda veya çağrı üzerine müvekkil ofisinde yazılı ve sözlü olarak bedel karşılığı yapılabilir.


MÜVEKKİL GRUP GİRİŞLERİ
- MÜLHAK VE MAZBUT VAKIF DAVALARI
- ORMAN KADASTRO VE ORMAN ARAZİ DAVALARI
- GENEL KADASTRO VE ARAZİ DAVALARI
- OSMANLI MÜLKLERİ
- EMVAL-İ METRUKE - MÜBADELE VE İSKAN ARAZİLERİ
- KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE TAKİPLERİ
- İMAR VE İNŞAAT HUKUKU DAVALARI
- HAZİNE ARAZİLERİ KİRALAMA - TAHSİS - SATIN ALMA PROJELERİ
- HİBE - TEŞVİK VE FİNANSMAN KREDİLERİNE BAĞLANAN PROJELER