"Fiat justitia pereat mundus / Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun." Roma Atasözü

Ayanoğlu Hukuk Bürosu
AYANOĞLU HUKUK BÜROSU

Büromuz; deneyimli, dinamik, perspektif ve vizyon sahibi; analitik ve pratik düşünce yapısına sahip, çözüm üreten bir kadroya sahiptir.

Hukuki perspektif ve yaratıcılık olmadan Kuramın kendiliğinden pratiğe dönüşemeyeceğine; yine yoğun pratiğin de kendiliğinden kurama dönüşemeyeceğine inanmaktayız.

Mesleki açıdan; Hukuksal perspektifimize bağlı olarak akademik ve kuramsal hukuk bilgimizin, yargısal çözümlemeler ve hukuksal pratik ile birleştirilebildiği bir hukuk bürosu olabilmek amacındayız.

Sosyal Hukuk Devletine inanan, Çağdaş, İlerici; toplumsal ve siyasal barışı, toplumsal ekonomik ve toplumsal kültürel sorunların çözümünde arayan, bunu yaparken hukukçu kimliğini unutmayan, hukukun üstünlüğüne inanan bir ekibiz.

"Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz." Robespierre

ÇALIŞMA EKİBİMİZ
Alanında yetkin uzman avukat, stajer avukat, akademik ve hukuki danışmanlar ile destek elemanlarının rekabete dayalı değil, yaratıcı yarışma esasına göre kolektif bir bilinç ve heyecanla çalıştığı ekip ve ortama sahibiz.
UZMANLIK ALANLARIMIZ

Büromuz, alanında uzman ve deneyimli avukat, danışman ve çözüm ortakları ile farklı uzmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku başta olmak üzere Şirketler Hukuku, Mali Hukuk, Basın Hukuku, Dış Ticaret Hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır.

ŞİRKETLER HUKUKU: Yerli ve Yabancı Şirketler, Girişim Ortaklıkları, Kooperatif, Dernek ve Vakıf Kuruluşları, Birleşmeleri, Genel Kurullarının yapılması, Fesih ve Tasfiyeleri, Bayilik, Acentalık ve Temsilcilik ağları kurulumu, finansal, hukuki ve mali denetimleri.

DIŞ TİCARET VE GÜMRÜK HUKUKU: İthalat ve İhracat, gümrükleme, nakliye ve sigorta ile gümrük vergilerinden, Dış ticaret ve Kambiyo Hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü, Uluslararası Ticaret Hukuku sözleşmelerinin hazırlanması, hukuki iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Yabancı personel çalışma izinleri ve ikametgah tezkerelerinin alınması, İş ortaklığı, Temsilcilik ve acentelik sözleşmelerinin yapılması ve denetimi.

FİKRİ MÜLKİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU: Marka ve patent tescili, haksız tescil, marka tecavüzü, rüçhan hakkının kullanımı, fikri, mülki ve sınai haklar ile lisans kullanımı hakkındaki sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi, cezai ve hukuki davaların takibi.

MALİ HUKUK, FİNANS VE VERGİ HUKUKU: Her türlü Vergi resim ve harçlardan doğan davaların takibi, Finansman biçimlerine göre sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi, finansal kuruluşlar adına mali ve hukuki analiz ve raporlama, Şirketlerin mali ve finansal denetimi, Serbest Bölge, Yabancı sermayenin doğrudan yatırımı, teşvik ve hibelerin takibi.

İNŞAAT VE İMAR HUKUKU: Kat Karşılığı ve Hasılat paylaşımlı İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bunlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü, Kamu İhalelerine katılma, İnşaat Teklif ve ihale dosyalarının hazırlanması, takibi, İmar planları, plan tadilatları ve İmar Mevzuatından doğan tüm davaların takibi.

ARAZİ VE KADASTRO HUKUKU / ÇEVRE VE ORMAN HUKUKU: Arazi, Kadastro ve Orman Hukuku ile Genel Kadastro ve Orman Kadastrosundan doğan uyuşmazlıkların takibi, Özel Kadastro işlemlerinin ve arazi tespitlerinin mahallinde takibi, yürütülmesi, Tapu ve Kadastro işlemlerinin yerine getirilmesi, Tapu Tashihi belgesi, 2/ B. Maddesi uygulaması, 4706 sayılı yasa ve 6831 sayılı yasa ile ilgili hukuki ve kadastral uyuşmazlık ve hukuki iş ve işlemlerinin takibi, Vakıflar Hukukundan doğan uyuşmazlıkların takibi, Osmanlı kök tapu kayıtlarının; soy ağaçları ve vakıf evlatlığının tespiti ile veraset ve intikal işlemlerinin, iskan kayıtları ve vakıf senedine bağlı mülklerin, hukuki ve kadastral tespiti, intikal ve tescil işlemlerinin takibi, galle fazlası tespitleri.

BASIN VE MEDYA HUKUKU: Basın, medya ve internet ortamındaki iş ve işlemler ile eylemlerden doğan, fikri, mülki ve sınai haklar ile kişisel haklara ilişkin davalar ile tazminat davaları ve Kitle İletişim Hukuku mevzuatından doğan diğer davaların takibi.

Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku ve Kira Hukuku davalarının takibi.